Tahkon uusi kaavaluonnos julki

Merkinnät kuukaudelta helmikuu

Tahkon uusi kaavaluonnos julki

Veden päälle rakentamista,
satamasauna, kävelykatu ja
30000 km² lisää täydennysrakentamista

Kuopion kaupungin, Osuuskauppa PeeÄssän ja PNT Real Estate Oy:n valmistelema Tahkon keskusta-alueen kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Uusi kaavaluonnos tulee kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona 2.3.2022, jonka jälkeen luonnos asetetaan nähtäville. Lopullista kaavaehdotukseen etenevää kokonaisuutta kehitetään vaihtoehdoista saatujen palautteiden perusteella. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022–2023 vaihteessa.

Tahkon kaavamuutos sai alkunsa vuonna 2019, kun Kuopion kaupunki, Osuuskauppa PeeÄssä ja PNT Real Estate Oy toteuttivat yhdessä yleissuunnitelman Tahkon keskusta-alueen kehittämisestä. Luonnosvaiheen esityksissä Tahkon keskusta-alueelle esitetään yli 30000 km² täydennysrakentamista, joka koostuu matkailua palvelevasta hotelli-, liiketila-ja majoitusrakentamisesta sekä aluetta elävöittävästä ympärivuotisesta asuntorakentamisesta. Kaavaluonnoksissa täydennetään ja laajennetaan olemassa olevia palveluita, luodaan mahdollisuuksia kokonaan uusille palveluille, tiivistetään keskusta-aluetta, parannetaan liikkumisen reitistöjä ja tuodaan vesistö osaksi elämyksellistä keskustaa. Kokonaisuudella rakennetaan ympärivuotisesti elävää ja monimuotoisia palveluita tarjoavaa Tahkoa. Liikenneympäristöä muokataan matkailua paremmin palvelevaan suuntaan muun muassa Sääskiniementien osalta.

-On ollut hienoa olla mukana suunnittelemassa tulevaisuuden Tahkoa. Keskustan rakennusoikeuden kaavoituksessa on otettu hyvin huomioon tulevaisuuden tarpeet ja matkailun trendit. Kasvava kiinnostus Tahkoa kohtaan näkyy myös tulevan kevään varaustilanteessa ja odotammekin keväästä huikeaa kaupallista menestystä, Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen kertoo.

Tahkon kasvutrendi on jatkunut jo useamman vuoden ajan, ja kaavaluonnokset huomioivat matkailukeskuksen tulevaisuuden tarpeita entistä paremmin asiakkaan näkökulmasta. Digiyhteydet, reitistöt, liikenneyhteydet, laatu ja elämyksellisyys ovat kaavoituksenavainsanoja.

-Innostus Tahkoa ja sen tulevaisuutta kohtaan on selvästi kasvussa ja yhteydenotot mm. investointimahdollisuuksiin liittyen ovat lisääntyneet jo ennen kaavaluonnoksen julkaisua. Tahkon uusi kaavaluonnos toisi alueelle kymmenien miljoonien investoinnit. Tahkon asema eteläisen Suomen merkittävimpänä matkailukeskuksena on hyvää vauhtia kasvamassa, Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutinen lisää.

Uusi kaava tukee myös Tahkon kestävän matkailun periaatteita ja korostaa puhtaan luonnon merkitystä osana ympärivuotista matkailua ja asumista.

-Tahkolla luonnonkaunis vesistö on keskustan välittömässä läheisyydessä ja se otetaan uudessa kaavassa osaksi monipuolistuvaa palvelutarjontaa. Tämä ja ympärivuotisuutemme erottaa meidät selkeästi monista matkailukeskuksista, PNT Real Estate Oy:n Heppu Pentti lisää.

 

LisätietojaVille Puustinen, Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtajaja Tahkon Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja,044 719 7996, ville.puustinen@sok.fi
Unto Juutinen, yritysasiamies, Kuopion kaupunki, 044 718 2084, unto.juutinen@kuopio.fi
Heppu Pentti, hallituksen puheenjohtaja, PNT Real EstateOy, heppu@tahkochalet.fi

Artikkelin kuvat: Arkkitehtitoimisto Suunnitteluhuone Oy

Path 2Fill 1Page 1Page 1Page 1Page 1